จัดส่งฟรีสำหรับผลิตภัณฑ์ BUSHNELL ทั้งหมด

ที่กั้นประตู

การจำแนกประเภท: ที่ติดประตูแม่เหล็กถาวรทั่วไปแบ่งออกเป็นประเภทติดผนังและประเภทติดตั้งบนพื้นตามรูปแบบการติดตั้งประเภทพลาสติกและประเภทโลหะตามวัสดุ ประตูติดแม่เหล็กไฟฟ้าแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ผลิตภัณฑ์ติดตั้งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แบบติดผนัง แบบกราวด์ และแบบลูกโซ่ ตามโครงสร้างที่แตกต่างกัน ตัวกั้นประตูแม่เหล็กไฟฟ้าแบบติดผนัง แบ่งออกเป็นประเภทมาตรฐาน, ประเภทที่เพิ่มขึ้น, ประเภทขยาย, ประเภทกล่อง, ประเภทปกปิดและประเภทแขนยาว


เวลาที่โพสต์: 14 ก.ย. 2563